StartPL

AKTUALNOŚCI

Liczba rejestracji nowych przedsiębiorstw w listopadzie 2023: 29 686
Liczba podmiotów gospodarczych w Polsce w listopadzie 2023: 5 143 508

Ocena uwarunkowań zewnętrznych sytuacji ekonomicznej Polski i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych?

Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy

Czy opłaca się być przedsiębiorcą? ​

Kobieca przedsiębiorczość – cechy wyróżniające

Wycena przedsięwzięć startupowych​

Leksykon podstawowych pojęć młodego przedsiębiorcy​

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie

Kapitał ludzki przedsiębiorcy a rozwój i przetrwanie firmy​

Naśladownictwo i innowacyjność w biznesie

Zarządzanie wiekiem w małej firmie

Koniunktura gospodarcza w Polsce

Przetwórstwo przemysłowe - grudzień 2023

Budownictwo - grudzień 2023

Handel; naprawa pojazdów samochodowych - grudzień 2023

Transport i gospodarka magazynowa - grudzień 2023

Zakwaterowanie i gastronomia - grudzień 2023

grudzień 2023

Obsługa rynku nieruchomości - grudzień 2023

Marketing internetowy - strategie, narzędzia i korzyści

Rola marki w przedsiębiorstwie

Motywowanie pracowników w firmach technologicznych (programy opcji na akcje pracownicze)

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego

Pracować długo vs pracować efektywnie - czy krótsza praca jest bardziej efektywna?

Jak pracować mądrze – praca hybrydowa vs tradycyjne biuro

Jak MSP zarządzają ryzykiem?

Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw

Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi

Jak stworzyć prawdziwy patriotyzm ekonomiczny?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Wykorzystanie ekonomicznej inżynierii behawioralnej do kształtowania oszczędności energii i zasobów w przedsiębiorstwach

Rozwijanie zielonego biznesu w Polsce