StartPL

grudzień 2021

Źródła finansowania działalności MSP w Polsce

dr hab. Marek Szczepaniec Źródła finansowania działalności MSP w Polsce W Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają do dyspozycji szerokie spektrum różnych źródeł finansowania [zob. rys. 1], ale w praktyce przy finansowaniu bieżącej działalności oraz inwestycji opierają się tylko na kilku źródłach. Najważniejszą rolę odgrywają bieżące wpływy ze sprzedaży produktów i usług [a […]

Źródła finansowania działalności MSP w Polsce Read More »

Finansowanie MSP w UE w świetle badań EC i ECB 2021

dr hab. Marek Szczepaniec Finansowanie MSP w UE w świetle badań EC i ECB 2021 Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) stanowi kluczowy, z punktu widzenia generowania PKB, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzania innowacji, segment  unijnej gospodarki. W przeciwieństwie do dużych korporacji MSP w zdecydowanej większości przypadków nie mają dostępu do rynku kapitałowego

Finansowanie MSP w UE w świetle badań EC i ECB 2021 Read More »

Informacja miesięczna o sytuacji finansowej w Polsce na 9 grudnia 2021

dr hab. Przemysław Kulawczuk Informacja miesięczna o sytuacji finansowej w Polsce na 9 grudnia 2021 Portal StartPL przedstawia pierwszą z miesięcznych informacji na temat sytuacji finansowej w Polsce, która posiada wpływ ma warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Informacja ta wykorzystuje dostępne dane pierwotne przygotowywane zasadniczo przez Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny czy Biuro Informacji Kredytowej,

Informacja miesięczna o sytuacji finansowej w Polsce na 9 grudnia 2021 Read More »

Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw

dr hab. Marek Szczepaniec Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw Gotowość do podjęcia ryzyka jest immanentną  cechą przedsiębiorców, którą wykazują w momencie zakładania firmy [zob. van Praag i Cramer (2001)]. Forlani i Mullins (2000) piszą, że każdego roku tysiące osób decyduje się na rozpoczęcie działalności pomimo wysokiego ryzyka. Według prekursora badań nad przedsiębiorczością –

Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw Read More »

Kobieca przedsiębiorczość – cechy wyróżniające

dr hab. Marek Szczepaniec Kobieca przedsiębiorczość – cechy wyróżniające Badania Szczepaniec, Kulawczuk, Jurkiewicz (2021) potwierdziły znaną prawidłowość, że właścicielami MSP częściej są mężczyźni niż kobiety (w 2015 r. relacja ta w Polsce wyglądała następująco: 68% M i 32% K). Udział kobiet wśród właścicieli przedsiębiorstw był najwyższy w segmencie firm mikro, a najniższy w segmencie firm

Kobieca przedsiębiorczość – cechy wyróżniające Read More »