StartPL

maj 2022

Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi

dr Tomasz Czuba Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi Ryzyko jest pojęciem uniwersalnym, a przez to często złożonym i wieloznacznym. Opisując je najprościej – to zdarzenie, które może zaistnieć ale nie musi (Ronka-Chmielowiec 2016). Ryzyko jest zjawiskiem dynamicznym, zależnym od czasu i niekonieczne ograniczone jest skalą. Jeśli ryzyko wystąpi, to może […]

Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi Read More »

Rola marki w przedsiębiorstwie

dr Tomasz Czuba Rola marki w przedsiębiorstwie Pojęcie (słowo) marka w literaturze marketingowej jak i języku potocznym występuje w wielu znaczeniach. Może  oznaczać ,,szczególną pozycję asortymentową (produkt), linię produktu, rodzinę produktów lub cały asortyment oferowany przez określoną firmę’’ (Altkorn, 1999). W innym znaczeniu „marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu

Rola marki w przedsiębiorstwie Read More »