StartPL

kwiecień 2023

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie

dr hab. Przemysław Kulawczuk Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie Małe przedsiębiorstwa z reguły nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do ochrony własności intelektualnej, chyba, że właściciel czy niektórzy pracownicy posiadają doświadczenie w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza tych małych firm, które realizowały projekty badawczo-rozwojowe lub też opracowywały rozwiązania (np. w zakresie oprogramowania), które były […]

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie Read More »

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego.

dr hab. Przemysław Kulawczuk Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego W roku 2022 ukształtowała się w Europie trudna sytuacja ekonomiczna. Jej tłem było zakończenie aktywnej fazy pandemii COVID i odbicie gospodarcze, a z drugiej strony pogorszenie sytuacji w zakresie możliwości podażowych poprzez przerwanie przez Chiny dużej części

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego. Read More »

Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie?

dr hab. Przemysław Kulawczuk Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie? Wprowadzenie. Przegląd statystyk i prognoz w zakresie inflacji i stóp procentowych w Polsce Jednym z głównych problemów ekonomicznych roku 2022 był nagły wzrost inflacji, którego praprzyczyną była błędna polityka energetyczna zarówno Unii Europejskiej jak poszczególnych krajów Europy. W ramach tej polityki pozwolono

Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie? Read More »