Zarządzanie wiekiem w małej firmie

dr hab. Przemysław Kulawczuk Zarządzanie wiekiem w małej firmie W ostatnich latach specjalnego znaczenia nabiera prowadzenie zrównoważonej polityki kadrowej, co oznacza między innymi uwzględnianie w zatrudnieniu pracowników charakteryzujących się zróżnicowanymi charakterystykami demograficzno – społecznymi. Trend ten stał się szczególnie zauważany w Polsce w związku ze spadkiem liczby urodzin, emigracją dużej części młodego pokolenia Polaków do […]

Zarządzanie wiekiem w małej firmie Read More »