StartPL

sierpień 2023

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych?

dr Remigiusz Piłat Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych? Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie działalności na wczesnym etapie może być dość trudnie do znalezienia. Aniołowie biznesu, inwestorzy venture capital (VC) podejmują często rozważne decyzje, ale i spore ryzyko. Wynika ono z tego, że początkujące firmy, mają niewielką sprzedaż a założyciele mogą mieć niewielkie […]

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych? Read More »

Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców

dr hab. Przemysław Kulawczuk Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców Zmiany, które nastąpiły w trakcie pandemii COVID 19 doprowadziły do stworzenia nowej mapy preferencji turystycznych, na której istotnie miejsce odgrywają takie elementy jak: bezpieczeństwo, brak zagęszczenia turystów na małej powierzchni, możliwość indywidualnego zwiedzania lub zwiedzania w małych grupach. Z drugiej strony wymagania turystów

Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców Read More »

Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie

prof. dr hab. Maria Sierpińska Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie na rynku globalnym narażone są na wiele ryzyk wynikających z przyrostu cen surowców, ich ograniczonej dostępności, zachwianiem logistycznych ciągów dostaw półfabrykatów i dużej niepewności na rynkach finansowych. Niepewność ta jest skutkiem wzrostu inflacji, zmiany stóp procentowych, dostępności źródeł finansowania dla podmiotów

Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie Read More »