StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Budownictwo - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 13,2 – niższym od notowanego w listopadzie (minus 10,2)