StartPL

Bez kategorii

Leksykon podstawowych pojęć młodego przedsiębiorcy

dr Remigiusz Piłat Leksykon podstawowych pojęć młodego przedsiębiorcy Zrozumienie kilku podstawowych pojęć dla młodego przedsiębiorcy jest istotne nie tylko z punku pozyskania finansowania, ale ich znajomość jest ważnym czynnikiem powodzenie biznesu. Zakres zagadnień w niniejszym leksykonie zostanie przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi, lub prostych definicji łatwych do zrozumienia i niewymagający znajomości podstaw teorii ekonomii […]

Leksykon podstawowych pojęć młodego przedsiębiorcy Read More »

Jak opracować skuteczną strategię pozyskiwania funduszy inwestycyjnych?

dr Remigiusz Piłat Jak opracować skuteczną strategię pozyskiwania funduszy inwestycyjnych? Pełne zrozumienie strategii finansowania to tylko część sukcesu na drodze do zdobycia finansowania dla młodej firmy. Kolejnym działaniem jest umiejętność identyfikowania okazji inwestycyjnych dostępnych na rynku odpowiadających naszemu przedsięwzięciu. Bardzo ważne jest również budowanie i pielęgnowanie relacji, które będą wspierać nasze potrzeby finansowe. Abyśmy mogli

Jak opracować skuteczną strategię pozyskiwania funduszy inwestycyjnych? Read More »

Motywowanie pracowników w firmach technologicznych (programy opcji na akcje pracownicze)

dr hab. Przemysław Kulawczuk Motywowanie pracowników w firmach technologicznych (programy opcji na akcje pracownicze) Rozwój nowoczesnych technologicznych start-upów wymaga angażowania najlepszych specjalistów i utalentowanych konstruktorów czy programistów. Jednym z największych wyzwań stojących przed tego typu start-upami jest niemożliwość wypłacenia utalentowanym pracownikom wynagrodzeń, które odpowiadają realnej wartości ich pracy na rynku. Przykładowo zdolny programista może być

Motywowanie pracowników w firmach technologicznych (programy opcji na akcje pracownicze) Read More »

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie

dr hab. Przemysław Kulawczuk Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie Małe przedsiębiorstwa z reguły nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do ochrony własności intelektualnej, chyba, że właściciel czy niektórzy pracownicy posiadają doświadczenie w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza tych małych firm, które realizowały projekty badawczo-rozwojowe lub też opracowywały rozwiązania (np. w zakresie oprogramowania), które były

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie Read More »

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego.

dr hab. Przemysław Kulawczuk Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego W roku 2022 ukształtowała się w Europie trudna sytuacja ekonomiczna. Jej tłem było zakończenie aktywnej fazy pandemii COVID i odbicie gospodarcze, a z drugiej strony pogorszenie sytuacji w zakresie możliwości podażowych poprzez przerwanie przez Chiny dużej części

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego. Read More »

Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie?

dr hab. Przemysław Kulawczuk Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie? Wprowadzenie. Przegląd statystyk i prognoz w zakresie inflacji i stóp procentowych w Polsce Jednym z głównych problemów ekonomicznych roku 2022 był nagły wzrost inflacji, którego praprzyczyną była błędna polityka energetyczna zarówno Unii Europejskiej jak poszczególnych krajów Europy. W ramach tej polityki pozwolono

Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie? Read More »

Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców

mgr Mateusz Jankowski Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców W Polsce możemy założyć jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), określaną również jako pozarolnicza działalność gospodarcza czy też potocznie nazywaną działalnością gospodarczą. Od 30 kwietnia 2018 r. istnieje możliwość korzystania z działalności nierejestrowanej (DN). Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też działalności nierejestrowanej, wiąże się z

Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców Read More »

Prawne aspekty działalności gospodarczej

mgr Karol Orzeszak Prawne aspekty działalności gospodarczej Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a tym samym na spróbowanie swoich sił w prowadzeniu biznesu, decyduje się coraz więcej osób. Po wypracowaniu pewnej wstępnej koncepcji modelu biznesowego, czy biznesplanu zapewne większość spośród adeptów biznesu zastanawia się nad prawnymi aspektami prowadzenia przedsiębiorstwa. Źródło: www.pexels.com Podstawowym aktem prawnym, który określa

Prawne aspekty działalności gospodarczej Read More »

Finansowanie przedsiębiorstw w Korei Południowej

dr hab. Marek Szczepaniec Finansowanie przedsiębiorstw w Korei Południowej Korea Płd. jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych państw świata. PKB per capita Korei Płd. w 2021 r. wyniósł 34,8 tys. USD i był prawie dwa razy większy niż w Polsce (17,8 tys. USD) [World Bank 2022]. Źródło: www.pexels.com Mieszkańcy Korei Płd. sukcesywnie

Finansowanie przedsiębiorstw w Korei Południowej Read More »

Ocena sytuacji ekonomicznej w Polsce z punktu widzenia przedsiębiorców

dr hab. Przemysław Kulawczuk Ocena sytuacji ekonomicznej w Polsce z punktu widzenia przedsiębiorców Portal Startpl.pl przedstawia kolejną informację na temat sytuacji finansowej w Polsce, która posiada wpływ ma warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Informacja ta wykorzystuje dostępne dane pierwotne przygotowywane zasadniczo przez Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny czy Biuro Informacji Kredytowej, a także inne organizacje.

Ocena sytuacji ekonomicznej w Polsce z punktu widzenia przedsiębiorców Read More »