StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie 18,9 – wyższym od notowanego w listopadzie (17,8).