StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Handel; naprawa pojazdów samochodowych - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,9 – niższym od notowanego w listopadzie (minus 0,2).