StartPL

dr hab. Marek Szczepaniec

Kredyty dla mikrofirm w kwietniu 2022 r.

W kwietniu 2022 r., banki udzieliły 11 tys. kredytów mikroprzedsiębiorstwom (co oznacza spadek o 14,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Wartość udzielonych kredytów wyniosła 1637 mln zł (nastąpił spadek o 12,2% r/r).

Źródło: www.pexels.com
Tabela 1. Liczba i wartość udzielonych kredytów w kwietniu 2022
Źródło: BIK, Newsletter BIK – Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm, kwiecień 2022 r.
Źródło: BIK, maj 2022.
Najmocniej spadła wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych (o 22,6%).

Źródło: BIK, maj 2022.

Wyraźnie zmniejszyła się też wartość udzielonych  kredytów obrotowych (o 12,1%) i kredytów w rachunku bieżącym (o 9,0%).

Źródło: BIK, maj 2022.

Źródło: BIK, maj 2022.

Najwięcej kredytów banki udzieliły firmom z sektora usług: 590 mln zł (36,1% ogółu) oraz mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową: 423 mln zł (25,8%).

W kwietniu 2022 r. w porównaniu do marca 2022 r. poprawił się ogólny Indeks jakości kredytów.

Podsumowanie

Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej w kwietniu 2022 r. wyraźnie zmniejszyła się akcja kredytowa skierowana do mikroprzedsiębiorstw.

W dłuższym okresie będzie to miało negatywny wpływ na koniunkturę gospodarczą, bo zmniejszą się inwestycje i zamówienia na rynku B2B.

Na razie pomimo rosnących stóp procentowych nie odnotowano pogorszenia jakości kredytów.

Bibliografia:

BIK, Newsletter BIK – Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm, kwiecień 2022 r.

https://media.bik.pl/publikacje/5421

O autorze:

dr hab. Marek Szczepaniec

profesor Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w badaniach: kapitału ludzkiego, kapitału relacyjnego, przedsiębiorczości, finansów behawioralnych, ekonomii przestępczości; autor lub współautor m.in. monografii: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych oraz Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje?, a także ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu.