StartPL

dr hab. Marek Szczepaniec

Nowe przedsiębiorstwa na rynku, październik 2021

W październiku 2021 r. powstało 35465 nowych przedsiębiorstw. Najwięcej nowych firm założyły osoby w wieku 30-39 lat (11299), 20-29 lat (10150) oraz 40-49 lat (7232) [zob. tab. 1].

Źródło: www.pexels.com
Tabela 1. Struktura wiekowa przedsiębiorców składających wnioski do CEIDG
Źródło CEIDG, 2021-11-03.

Od początku roku 2021 na start własnej działalności gospodarczej decydowały się najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (120327), 20-29 lat (94396) oraz 40-49 lat (81195) [zob. rys. 1].

Rysunek 1. Liczba wniosków wg grup wiekowych w kolejnych miesiącach roku 2021
Źródło CEIDG, 2021-11-03.

Analizując dane roczne, widać zmniejszenie aktywności gospodarczej już w 2019 r, ale największe zmiany in minus nastąpiły w pierwszym roku pandemii (2020). Liczba wniosków o założenie działalności gospodarczej spadła wtedy do 425 tys., a jeszcze w 2018 r. wynosiła 470 tys. W bieżącym roku (2021), biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje, łączna liczba wniosków o otwarcie działalności gospodarczej powinna przekroczyć 440 tys.

W czasie pandemii w 2020 r. wyraźnie zmniejszyła się liczba wniosków o zakończenie działalności (spadek ze 173,3 tys. do 142,4 tys.) oraz liczba wniosków o zawieszenie działalności (spadek z 306,9 tys. do 281,8 tys.). Wpływ na utrzymanie działalności miały niewątpliwie programy tarczowe, które uzależniały pomoc od kontynuacji działalności.

Tabela 2. Wnioski do CEIDG zrealizowane w ujęciu rocznym  (dane za okres od 2016-01-01 do 2021-11-03)
Źródło CEIDG, 2021-11-03.

Zgodnie z danymi GUS-u, w październiku 2021 r. zarejestrowano 31758 nowych podmiotów gospodarczych. Zdecydowana większość nowych podmiotów to jednoosobowe działalności gospodarcze (24903), ale zarejestrowano też 5600 spółek

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) nowo zarejestrowane w rejestrze REGON
Źródło GUS, REGON 2021-11-17.
Łączna liczba podmiotów gospodarczych w bazie REGON osiągnęła na koniec października 2021 r. poziom 4,8 mln.
Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według przewidywanej liczby pracujących
Źródło GUS, REGON 2021-11-17.

O autorze:

dr hab. Marek Szczepaniec

profesor Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w badaniach: kapitału ludzkiego, kapitału relacyjnego, przedsiębiorczości, finansów behawioralnych, ekonomii przestępczości; autor lub współautor m.in. monografii: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych oraz Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje?, a także ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu.