StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Obsługa rynku nieruchomości - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie 2,7 – niższym od notowanego w listopadzie (4,4).