StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Przetwórstwo przemysłowe - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 14,4 – niższym od notowanego w listopadzie (minus 12,1)