StartPL

Aktualności

struk_obrazek

Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy

Każda osoba podejmująca decyzję o uruchomieniu mikro lub małej firmy musi podjąć decyzję o wyborze formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Sformułowanie forma organizacyjna – prawna łączy w sobie dwa elementy: konstrukcję przedsiębiorstwa oraz jego prawne sformułowanie. Konstrukcja przedsiębiorstwa, czyli inaczej sposób w jaki zbudowane jest przedsiębiorstwo uosabia się w strukturze organizacyjnej oraz w prawnym ukształtowaniu tej struktury organizacyjnej…

ocena

Ocena uwarunkowań zewnętrznych sytuacji ekonomicznej polski i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości

Kurs walutowy jest jednym z najważniejszych elementów związanych z zewnętrzną równowagą ekonomiczna każdego kraju. W Polsce obowiązuje system kursu zmiennego (free foalt) aczkolwiek od czasu do czasu władze państwowe, zarówno banke centralny jak i rząd podejmują interwencje walutowe. Za każdym razem nie konsekwentnie nie przyznają się do tego i utrzymują, ze były to transakcje „normalnej praktyki finansowej lub bankowej”. Z tego tez względu należy…

stopy

Ciężkie stopy. Jak przetrwać spowolnienie gospodarcze w małej firmie?

 Jednym z głównych problemów ekonomicznych roku 2022 był nagły wzrost inflacji, którego praprzyczyną była błędna polityka energetyczna zarówno Unii Europejskiej jak poszczególnych krajów Europy. W ramach tej polityki pozwolono na przejęcie kluczowych aktywów energetycznych w Europie przez Rosję, która już w 2021 roku rozpoczęła spekulację na wzrost cen na rynku gazu (wycofanie dostaw gazu z rynków spotowych). Po agresji tego kraju na Ukrainę zdecydowana większość krajów UE …

pkulawczuk_ocena

Ocena sytuacji ekonomicznej w Polsce z punktu widzenia przedsiębiorców

Portal Startpl.pl przedstawia kolejną informację na temat sytuacji finansowej w Polsce, która posiada wpływ ma warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Informacja ta wykorzystuje dostępne dane pierwotne przygotowywane zasadniczo przez Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny czy Biuro Informacji Kredytowej, a także inne organizacje. W raporcie każdorazowo podajemy źródło danych. 

kredyt

Kredyty dla mikrofirm w kwietniu 2022

W kwietniu 2022 r., banki udzieliły 11 tys. kredytów mikroprzedsiębiorstwom (co oznacza spadek o 14,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). Wartość udzielonych kredytów wyniosła 1637 mln zł (nastąpił spadek o 12,2% r/r).

lockdown

Wpływ polityki lockdownów na sytuację przedsiębiorstw w 2020 r.

W 2020 r. w wyniku polityki lockdownów zablokowano szereg sektorów gospodarki, doprowadzając do pogorszenia koniunktury, utraty miejsc pracy, wzrostu zadłużenia państwa oraz dużych strat finansowych przedsiębiorstw.
nowe_przeds

Nowe przedsiębiorstwa na rynku, październik 2021

W październiku 2021 r. powstało 35465 nowych przedsiębiorstw. Najwięcej nowych firm założyły osoby w wieku 30-39 lat (11299), 20-29 lat (10150) oraz 40-49 lat (7232) [zob. tab. 1].
fin_syt_foto

Informacja miesięczna o sytuacji finansowej w Polsce na 9 grudnia 2021

Portal StartPL.pl przedstawia pierwszą z miesięcznych informacji na temat sytuacji finansowej w Polsce, która posiada wpływ ma warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Informacja ta wykorzystuje dostępne dane pierwotne przygotowywane zasadniczo przez Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny czy Biuro Informacji Kredytowej, a także inne organizacje. W raporcie każdorazowo podajemy źródło danych.