StartPL

Rozwój biznesu

nasladownictwo

Naśladownictwo i innowacyjność w biznesie

Naśladownictwo w biznesie jest często przeciwstawiane innowacyjności. Bardzo często uważa się, że naśladownictwo jest gorszą strategią biznesową od innowacyjności. Badania naukowe i praktyczne obserwacje wskazują, że jest to zbyt uproszczone spojrzenie.  Przedsiębiorstwa w swoich strategiach rozwojowych z reguły stosują zarówno elementy oparte na naśladownictwie, jak i na innowacjach, a zaliczenie ich do jednej z grup…

wiek

Zarządzanie wiekiem w małej firmie

W ostatnich latach specjalnego znaczenia nabiera prowadzenie zrównoważonej polityki kadrowej, co oznacza między innymi uwzględnianie w zatrudnieniu pracowników charakteryzujących się zróżnicowanymi charakterystykami demograficzno – społecznymi. Trend ten stał się szczególnie zauważany w Polsce w związku ze spadkiem liczby urodzin, emigracją dużej części młodego pokolenia Polaków do Zachodniej Europy…

int

Strategia zarządzania własnością intelektualną w małej firmie

Małe przedsiębiorstwa z reguły nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do ochrony własności intelektualnej, chyba, że właściciel czy niektórzy pracownicy posiadają doświadczenie w tym zakresie. Dotyczy to zwłaszcza tych małych firm, które realizowały projekty badawczo-rozwojowe lub też opracowywały rozwiązania (np. w zakresie oprogramowania), które były łatwe do skopiowania przez inne jednostki. Przedsiębiorstwa, które są narażone na ryzyka naruszenia własności intelektualnej…

kapitalludzki_art

Kapitał ludzki przedsiębiorcy a rozwój i przetrwanie firmy

W mikro i małych przedsiębiorstwach to właściciel podejmuje większość kluczowych decyzji. Od jego wiedzy i umiejętności, czyli kapitału ludzkiego (human capital), zależy, czy firma przetrwa i osiągnie sukces na rynku.