StartPL

Ryzyko w biznesie

Jak MSP zarządzają ryzykiem?

Termin „ryzyko” wraz z rozwijaniem się kolejnych, globalnych kryzysów gospodarczych na dobre zagościł na stronach mediów i jest wymieniany w niezliczonych kontekstach. Epidemia koronawirusa, spowodowała zaś, że zarządzanie ryzykiem nabrało niespotykanego znaczenia.

Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw

Gotowość do podjęcia ryzyka jest immanentną  cechą przedsiębiorców, którą wykazują w momencie zakładania firmy [zob. van Praag i Cramer (2001)]. Forlani i Mullins (2000) piszą, że każdego roku tysiące osób decyduje się na rozpoczęcie działalności pomimo wysokiego ryzyka.

Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi

Ryzyko jest pojęciem uniwersalnym, a przez to często złożonym i wieloznacznym. Opisując je najprościej – to zdarzenie, które może zaistnieć ale nie musi (Ronka-Chmielowiec 2016). Ryzyko jest zjawiskiem dynamicznym, zależnym od czasu i niekonieczne ograniczone jest skalą. Jeśli ryzyko wystąpi, to może przynieść stratę lub zysk.