StartPL

Start biznesu

jakwycenic

Wycena przedsięwzięć startupowych

Wycena biznesowa jest zwykle przeprowadzana wtedy, gdy firma chce pozyskać nowy kapitał, sprzedać całość lub część swojej działalności, lub połączyć się z inną firmą albo ją przejąć. Dlatego każdy przedsiębiorca, powinien posiadać ogólne pojęcie w tym zakresie, aby móc dobrze przygotować dokumentacje w oparciu o wycenę własnej firmy, niezbędną do pozyskania kapitału.

leksykon2

Leksykon podstawowych pojęć młodego przedsiębiorcy

Zrozumienie kilku podstawowych pojęć dla młodego przedsiębiorcy jest istotne nie tylko z punku pozyskania finansowania, ale ich znajomość jest ważnym czynnikiem powodzenie biznesu. Zakres zagadnień w niniejszym leksykonie zostanie przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi, lub prostych definicji łatwych do zrozumienia i niewymagający znajomości podstaw teorii ekonomii i zagadnień finansowych.

przeds_art2

Czy opłaca się być przedsiębiorcą?

Kiedy Elon Musk, Jeff Bezos czy Mark Zuckerberg zakładali swoje  pierwsze biznesy nie byli w stanie przewidzieć, że kiedyś trafią na listę najbogatszych ludzi na świecie. Kierowała nimi potrzeba niezależności, pasja, chęć urzeczywistnienia własnych idei.

kob

Kobieca przedsiębiorczość – cechy wyróżniające

Badania Szczepaniec, Kulawczuk, Jurkiewicz (2021) potwierdziły znaną prawidłowość, że właścicielami MSP częściej są mężczyźni niż kobiety (w 2015 r. relacja ta w Polsce wyglądała następująco: 68% M i 32% K). Udział kobiet wśród właścicieli przedsiębiorstw był najwyższy w segmencie firm mikro, a najniższy w segmencie firm średnich [zob. tab. 1.]. Wg GUS (2020) w grupie przedsiębiorstw powstałych w 2017 r. i aktywnych do 2019 r. właścicielami w 62% …