StartPL

Zasoby ludzkie

tech

Motywowanie pracowników w firmach technologicznych (programy opcji na akcje pracownicze)

Rozwój nowoczesnych technologicznych start-upów wymaga angażowania najlepszych specjalistów i utalentowanych konstruktorów czy programistów. Jednym z największych wyzwań stojących przed tego typu start-upami jest niemożliwość wypłacenia utalentowanym pracownikom wynagrodzeń, które odpowiadają realnej wartości ich pracy na rynku. 

humancapital2

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w małej i średniej firmie w warunkach recesji i spowolnienia gospodarczego

W roku 2022 ukształtowała się w Europie trudna sytuacja ekonomiczna. Jej tłem było zakończenie aktywnej fazy pandemii COVID i odbicie gospodarcze, a z drugiej strony pogorszenie sytuacji w zakresie możliwości podażowych poprzez przerwanie przez Chiny dużej części łańcuchów dostaw w obrębie gospodarki światowej, co szczególnie doświadczyło Europę, mocno uzależnioną od procesów globalizacji.

hr11

Jak pracować mądrze – praca hybrydowa vs tradycyjne biuro

Pandemia COVID-19 nie tylko spowodowała znaczące zmiany w skali makro, ale także silnie wpłynęła na nasze życie osobiste i zawodowe. Przedefiniowaniu uległy modele działania przedsiębiorstw oraz sposoby zarządzania organizacjami. Menedżerowie zostali postawieni przed wieloma nowymi wyzwaniami organizacyjnymi.

hr2

Pracować długo vs pracować efektywnie - czy krótsza praca jest bardziej efektywna?

Długie godziny pracy są przez niektórych uznawane za przykład dużego zaangażowania. Jednak coraz częściej można spotkać się z poglądami, które mają świadczyć o tym, że dzięki krótszym godzinom pracy, pracownicy mają więcej czasu na regenerację i przystępują do pracy pełni energii, mając również większą koncentrację.