StartPL

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury

Transport i gospodarka magazynowa - grudzień 2023

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,9 –  niższym od notowanego w listopadzie (minus 3,7).