StartPL

CSR i patriotyzm gospodarczy

patriotyzm

Jak stworzyć prawdziwy patriotyzm ekonomiczny?

Kryzys Covid-19 pokazał granice globalizacji. W przeciwieństwie do europejskich dogmatów o korzyściach dla konsumenta wynikających z globalizacji, niektórzy odkrywają, że teorie czystej i doskonałej konkurencji ujawniają praktyki, które nie są ani czyste, ani doskonałe.

turyst

Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców

Zmiany, które nastąpiły w trakcie pandemii COVID 19 doprowadziły do stworzenia nowej mapy preferencji turystycznych, na której istotnie miejsce odgrywają takie elementy jak: bezpieczeństwo, brak zagęszczenia turystów na małej powierzchni, możliwość indywidualnego zwiedzania lub zwiedzania w małych grupach. Z drugiej strony wymagania turystów stają się coraz bardziej zindywidualizowane

CSR00

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu leży na pograniczu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu oraz etyki. Według Fredericka (1978, 1986, 1998) przedsiębiorstwa mają moralny obowiązek działać na rzecz społecznego dobrostanu. Może to być działanie spontaniczne (wynikające z własnego interesu) lub wymuszone przez regulacje prawne.