StartPL

Finansowanie

wys_ryzyk

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych?

Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie działalności na wczesnym etapie może być dość trudnie do znalezienia. Aniołowie biznesu, inwestorzy venture capital (VC) podejmują często rozważne decyzje, ale i spore ryzyko. Wynika ono z tego, że początkujące firmy, mają niewielką sprzedaż a założyciele mogą mieć niewielkie doświadczenie w zarządzaniu biznesowym.

controllersylwetka

Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie na rynku globalnym narażone są na wiele ryzyk wynikających z przyrostu cen surowców, ich ograniczonej dostępności, zachwianiem logistycznych ciągów dostaw półfabrykatów i dużej niepewności na rynkach finansowych. Niepewność ta jest skutkiem wzrostu inflacji, zmiany stóp procentowych, dostępności źródeł finansowania dla podmiotów o słabej kondycji finansowej, zmian w przepisach podatkowych oraz dużych wahań cen na rynkach giełdowych.

manager_art

Kompetencje menedżerów w strukturze controllingowej przedsiębiorstwa

Celem controllingu jest zwiększenie skuteczności i sprawności zarządzania oraz wzmocnienie dopasowania się do zmian zachodzących zarówno wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Ważnym zadaniem controllingu jest zasilanie kadry menedżerskiej w informacje niezbędne do podejmowania decyzji ukierunkowanych na realizację celów.

funduszeinw

Finansowanie przedsiębiorstw w Korei Południowej

Pełne zrozumienie strategii finansowania to tylko część sukcesu na drodze do zdobycia finansowania dla młodej firmy. Kolejnym działaniem jest umiejętność identyfikowania okazji inwestycyjnych dostępnych na rynku odpowiadających naszemu przedsięwzięciu…

korea

Finansowanie przedsiębiorstw w Korei Południowej

Korea Płd. jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych państw świata. PKB per capita Korei Płd. w 2021 r. wyniósł 34,8 tys. USD i był prawie dwa razy większy niż w Polsce (17,8 tys. USD) [World Bank 2022]. Mieszkańcy Korei Płd. sukcesywnie się bogacą – już ponad 1 mln osób dysponuje majątkiem powyżej 1 mln USD…

startup

Gdzie i jak zdobywać fundusze na startup? Aniołowie biznesu i Kapitał podwyższonego ryzyka (Venture Capital)

Aby urzeczywistnić koncepcję powodzenia starupu lub osiągnąć nowy poziom wzrostu dla początkującej firmy, potrzebujemy kluczowego bodźca biznesowego, jakim jest kapitał. Istnieje wiele sposobów pozyskania i finansowania naszego biznesu.

fin_foto

Źródła finansowania działalności MSP w Polsce

W Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają do dyspozycji szerokie spektrum różnych źródeł finansowania [zob. rys. 1], ale w praktyce przy finansowaniu bieżącej działalności oraz inwestycji opierają się tylko na kilku źródłach. Najważniejszą rolę odgrywają bieżące wpływy ze sprzedaży produktów i usług [a na starcie działalności środki wpłacone przez właściciela bądź udziałowców]. 

mspfin_foto

Finansowanie MSP w UE w świetle badań EC i ECB 2021

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) stanowi kluczowy, z punktu widzenia generowania PKB, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzania innowacji, segment  unijnej gospodarki. W przeciwieństwie do dużych korporacji MSP w zdecydowanej większości przypadków nie mają dostępu do rynku kapitałowego i aby się rozwijać, muszą polegać na środkach własnych, kredytach oraz leasingu.

kapitalzalazkowy

Finansowanie MSP w UE w świetle badań EC i ECB 2021

Pozyskiwanie finansowania na rozwój młodych firm jest często dużym wyzwaniem dla założycieli i pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych.
Młode firmy są zakładane przez jedną lub więcej osób, które zazwyczaj chcą opracować produkt lub usługę i wprowadzić je na rynek. Źródłem pierwszego finansowania jest najczęściej „bootstraping”…

controlling

Istota i geneza controllingu

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce i sytuacje kryzysowe są ogromnym wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorstw istniejących na rynku, ale również podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. W warunkach zmiany otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego pomocnym instrumentem ułatwiającym podmiotom utrzymanie się na rynku może okazać się controlling…