StartPL

startpladmin7

Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy

dr hab. Przemysław Kulawczuk Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy Każda osoba podejmująca decyzję o uruchomieniu mikro lub małej firmy musi podjąć decyzję o wyborze formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Sformułowanie forma organizacyjna – prawna łączy w sobie dwa elementy: konstrukcję przedsiębiorstwa oraz jego prawne sformułowanie. Konstrukcja przedsiębiorstwa, czyli inaczej sposób w jaki zbudowane jest przedsiębiorstwo uosabia […]

Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy Read More »

Naśladownictwo i innowacyjność w biznesie

dr hab. Przemysław Kulawczuk Naśladownictwo i innowacyjność w biznesie Naśladownictwo w biznesie jest często przeciwstawiane innowacyjności. Bardzo często uważa się, że naśladownictwo jest gorszą strategią biznesową od innowacyjności. Badania naukowe i praktyczne obserwacje wskazują, że jest to zbyt uproszczone spojrzenie.  Przedsiębiorstwa w swoich strategiach rozwojowych z reguły stosują zarówno elementy oparte na naśladownictwie, jak i

Naśladownictwo i innowacyjność w biznesie Read More »

Wykorzystanie ekonomicznej inżynierii behawioralnej do kształtowania oszczędności energii i zasobów w przedsiębiorstwach

dr hab. Przemysław Kulawczuk Wykorzystanie ekonomicznej inżynierii behawioralnej do kształtowania oszczędności energii i zasobów w przedsiębiorstwach W ostatnich latach zagadnienia dotyczące oszczędności energii i zasobów zaczęły być ważne dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomimo faktu, iż sektor ten, oparty głównie na usługach, drobnym handlu czy niedużej działalności przemysłowej nie był szczególnie surowcowo- lub

Wykorzystanie ekonomicznej inżynierii behawioralnej do kształtowania oszczędności energii i zasobów w przedsiębiorstwach Read More »

Ocena uwarunkowań zewnętrznych sytuacji ekonomicznej polski i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości

dr hab. Przemysław Kulawczuk Ocena uwarunkowań zewnętrznych sytuacji ekonomicznej polski i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości Kurs walutowy jest jednym z najważniejszych elementów związanych z zewnętrzną równowagą ekonomiczna każdego kraju. W Polsce obowiązuje system kursu zmiennego (free foalt) aczkolwiek od czasu do czasu władze państwowe, zarówno banke centralny jak i rząd podejmują interwencje walutowe. Za

Ocena uwarunkowań zewnętrznych sytuacji ekonomicznej polski i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości Read More »

Jak stworzyć prawdziwy patriotyzm ekonomiczny?

dr Remigiusz Piłat Jak stworzyć prawdziwy patriotyzm ekonomiczny? Suwerenności gospodarczej nie należy mylić z autarkią. W obu przypadkach chodzi o lepszą kontrolę krajowego handlu i ściślejszą kontrolę inwestycji zagranicznych. Źródło: www.depositphotos.com Kryzys Covid-19 pokazał granice globalizacji. W przeciwieństwie do europejskich dogmatów o korzyściach dla konsumenta wynikających z globalizacji, niektórzy odkrywają, że teorie czystej i doskonałej konkurencji ujawniają

Jak stworzyć prawdziwy patriotyzm ekonomiczny? Read More »

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych?

dr Remigiusz Piłat Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych? Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie działalności na wczesnym etapie może być dość trudnie do znalezienia. Aniołowie biznesu, inwestorzy venture capital (VC) podejmują często rozważne decyzje, ale i spore ryzyko. Wynika ono z tego, że początkujące firmy, mają niewielką sprzedaż a założyciele mogą mieć niewielkie

Jak fundusze podwyższonego i wysokiego ryzyka dokonują wyborów inwestycyjnych? Read More »

Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców

dr hab. Przemysław Kulawczuk Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców Zmiany, które nastąpiły w trakcie pandemii COVID 19 doprowadziły do stworzenia nowej mapy preferencji turystycznych, na której istotnie miejsce odgrywają takie elementy jak: bezpieczeństwo, brak zagęszczenia turystów na małej powierzchni, możliwość indywidualnego zwiedzania lub zwiedzania w małych grupach. Z drugiej strony wymagania turystów

Modele biznesowe turystyki zrównoważonej – wymagania dla przedsiębiorców Read More »

Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie

prof. dr hab. Maria Sierpińska Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie na rynku globalnym narażone są na wiele ryzyk wynikających z przyrostu cen surowców, ich ograniczonej dostępności, zachwianiem logistycznych ciągów dostaw półfabrykatów i dużej niepewności na rynkach finansowych. Niepewność ta jest skutkiem wzrostu inflacji, zmiany stóp procentowych, dostępności źródeł finansowania dla podmiotów

Sylwetka i zadania controllera w przedsiębiorstwie Read More »

Zarządzanie wiekiem w małej firmie

dr hab. Przemysław Kulawczuk Zarządzanie wiekiem w małej firmie W ostatnich latach specjalnego znaczenia nabiera prowadzenie zrównoważonej polityki kadrowej, co oznacza między innymi uwzględnianie w zatrudnieniu pracowników charakteryzujących się zróżnicowanymi charakterystykami demograficzno – społecznymi. Trend ten stał się szczególnie zauważany w Polsce w związku ze spadkiem liczby urodzin, emigracją dużej części młodego pokolenia Polaków do

Zarządzanie wiekiem w małej firmie Read More »

Kompetencje menedżerów w strukturze controllingowej przedsiębiorstwa

prof. dr hab. Maria Sierpińska Kompetencje menedżerów w strukturze controllingowej przedsiębiorstwa Celem controllingu jest zwiększenie skuteczności i sprawności zarządzania oraz wzmocnienie dopasowania się do zmian zachodzących zarówno wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Ważnym zadaniem controllingu jest zasilanie kadry menedżerskiej w informacje niezbędne do podejmowania decyzji ukierunkowanych na realizację celów. Wyznaczenie celów finansowych dla poszczególnych szczebli

Kompetencje menedżerów w strukturze controllingowej przedsiębiorstwa Read More »